A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Малинський професійний ліцей"

Правила прийому

 

  ПОГОДЖЕНО                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о начальника                                                            Директор ДНЗ «Малинський ПЛ»

управління освіти і науки                                                     ____________  М.І. Ілючок

Житомирської обласної

державної адміністрації                                                           

____________ Н.Є. Осипович

 

 

 

 ПРОЄКТ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

ДО ДНЗ «МАЛИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

на 2020 рік.

 

Складено згідно Типових правил прийому до  ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499 (зі змінами)

 

 1. Загальна частина.

 1.1. До Державного навчального закладу «Малинський професійний  ліцей» приймаються громадяни України.

       1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

       Особа, яку визначено біженцем або особою,  яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

      1.3.  Перелік обмежень при визначенні медичними спеціалістами придатності вступника до навчання встановлюється згідно з чинним законодавством.

     1.4. Прийом до професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо- кваліфікаційним рівнем – «кваліфікований робітник» .

 

     1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків передбачених Бюджетним кодексом України на зазначені цілі.

 

     1.6.  Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

     1.7. Державний навчальний заклад «Малинський професійний ліцей» надає здобувачам освіти повну кваліфікацію. Разом з тим, може присвоюватися часткова кваліфікація професій на основі оцінювання професійних компетентностей.

 

      2. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

 

2.2. Очолює приймальну комісію директор, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

 

2.3.  Години роботи приймальної комісії з 9.00 до 18.00, крім неділі.

      2.4. Правила прийому до професійного ліцею розроблені згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за погодженням управління освіти і науки облдержадміністрації не пізніше 01 березня поточного року.

2.5. Приймальна комісія:

 

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення  та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ДНЗ «Малинський ПЛ», оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності  вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані із прийомом.

 

2.6. Правила прийому до ДНЗ «Малинський ПЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією :

№№

п/п

Код за державним класифікатором України

Назва професії

Вид професійної підготовки

Ліцензований обсяг прийому (осіб)

1

2

3

4

5

1.

8331

 

 

 

7233

 

 

 

8322

 

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського

виробництва, категорії А1, А2

Слюсар по ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)

 

Первинна професійна підготовка

60

2

8331

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського

виробництва, категорії А1

Професійно-технічне навчання

15

3

7241

 

 

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

 

 

Первинна професійна підготовка

60

4

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Професійно-технічне навчання

15

5

5122

5123

Кухар

Офіціант

Первинна професійна підготовка

30

6

5122

Кухар

Професійно-технічне навчання

15

7

7436

7433

Швачка

Кравець

Первинна професійна підготовка

60

8

7433

Кравець

Перепідготовка, підвищення кваліфікації

30

9

5122

Кухар

Первинна професійна підготовка

30

10

7436

Швачка

Професійно-технічне навчання

30

11

5123

Офіціант

Професійно-технічне навчання, перепідготовка

15

 • вимоги щодо освітнього рівня вступників:  до ліцею приймаються особи, які мають базову загальну середню освіту та повну середню освіту.

 

Планові  обсяги прийому:

8331 Тракторист-машиніст  сільськогосподарського виробництва,  категорія «А1», «А2»;

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

8322  Водій автотранспортних засобів,  категорії «С».

План прийому з даної професії – 25 осіб, термін навчання 3 роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – рівень кваліфікації  3-й розряд; 

7241 Електрослюсар ( слюсар) черговий та з ремонту устаткування – рівень кваліфікації 3 розряд.

План прийому – 25 осіб, термін навчання  3  роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

 

5122  Кухар – рівень кваліфікації  4-й розряд.

5123 Офіціант – рівень кваліфікації 3-й розряд;

План прийому  - 30 осіб, термін навчання 3 роки.

      Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

7436 Швачка – рівень кваліфікації 3-й розряд;

7433 Кравець – рівень кваліфікації 3-й розряд.

План прийому – 25 осіб, термін навчання  3 роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

      Форма навчання  - денна.

 

     Для навчання в ліцей зараховуються юнаки та дівчата, які мають медичну довідку, яка дозволяє за станом здоров’я набувати певну професію.

Прийом до професійного ліцею в групи проводиться на основі конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтва про освіту та усних співбесід з абітурієнтами. На навчання до ліцею зараховуються вступники,  які набрали вищий конкурсний бал. Якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, пріоритет надається абітурієнтам, що користуються пільгами.

Особи, не згодні з результатами вступних випробувань, можуть оскаржити їх звернувшись в приймальну комісію не пізніше за 3 дні після оголошення результатів конкурсного відбору. Прийом документів від вступників на навчання до ліцею проводиться з 25.05.20 по 15.08. 2020 року.

Після зарахування на навчання всі іногородні учні  забезпечуються гуртожитком. В ліцеї функціонує гуртожиток для учнів з кількістю місць для проживання – 450.

Першочергово здійснюється поселення в гуртожиток ліцею учнів пільгових категорій (діти-сироти, діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей тощо).

 

3. Документи для вступу: 

 

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

 • свідоцтво про освіту (оригінал);
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія приписного свідоцтва або довідка перебування на військовому обліку;
 • медична довідка (форма 086-У), з висновком про професійну придатність;
 • виписка щеплень;
 • копія довідки МСЕК (для осіб із особливими потребами);
 • довідка про склад сім’ї і місце проживання;
 • документ, який підтверджує право на пільги;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • характеристика;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

 Усі ксерокопії завіряються у встановленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

 

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

3.3. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку занять.

 

4. Умови прийому:

 

4.1. Прийом до ДНЗ «Малинський професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтва про освіту та усних співбесід.

 

4.2. Вступні  усні співбесіди по професіям проводяться:

 -    кухар офіціант;                                                       -  17.08.20 р;

 • тракторист-машиніст с/г виробництва; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів   - 18.08.20 р;
 • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування    – 19.08.20 р;
 • швачка; кравець                                                      -  20.08.20 р.

 

4.3. Зарахування осіб здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок  відповідно статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

 

4.4.   Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні усні співбесіди у зазначений розкладом час (за окремим графіком), або отримали незадовільні результати,  до навчання не допускаються.

 

5. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 

 • особи, яким відповідно до Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами) ;

 

 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 

 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах;

 

 • діти військовослужбовців  Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 

 • випускники  загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю ;

 

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 

 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 

 • особи, які вступають до ДНЗ «Малинський ПЛ» за цільовим направленням на навчання.

 

5.3. Приймальна комісія не пізніше ніж за 5 днів після закінчення  вступних усних співбесід оформлює протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею.

 

5.4. Особи, які не згодні з результатами вступних співбесід, у триденний термін після їх оголошення подають відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

 

5.5. Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

 

      5.6. Після  конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Малинський ПЛ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 

      5.7. Після вступних усних співбесід зарахування до ліцею може супроводжуватися укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу.

 

6. Прикінцеві положення

 

      6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10-ти днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

 

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею,  а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5-ти днів з дня прийняття рішення.

 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань випускників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Малинський професійний ліцей» здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

 

 

Правила прийому до ДНЗ «Малинський ПЛ»

затверджені наказом по ліцею № __  від «­­___________» р.

 

 

Обговорено та прийнято

педагогічною радою ДНЗ «Малинський ПЛ»

протокол №__ від «­­___________» р.

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ

Начальник

управління освіти і науки

Житомирської обласної

державної адміністрації

____________ Л.П. Шевчук

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Малинський ПЛ»

____________ М.І. Ілючок

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДНЗ «МАЛИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

на 2018 рік.

Складено згідно Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499 (зі змінами)

1. Загальна частина.

1.1. До Державного навчального закладу «Малинський професійний ліцей» приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визначено біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.3. Перелік обмежень при визначенні медичними спеціалістами придатності вступника до навчання встановлюється згідно з чинним законодавством.

1.4. Прийом до професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо – кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків передбачених Бюджетним кодексом України на зазначені цілі.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Години роботи приймальної комісії з 9.00 до 18.00, крім неділі.

2.4. Правила прийому до професійного ліцею розроблені згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за погодженням управління освіти і науки облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.5. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ДНЗ «Малинський ПЛ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.6. Правила прийому до ДНЗ «Малинський ПЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією :

№№

п/п

Код за державним класифікатором України

Назва професії

Вид професійної підготовки

Ліцензований обсяг прийому (осіб)

1

2

3

4

5

1.

8331

 

7233

 

8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського

виробництва, категорії А1, А2

Слюсар по ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)

Первинна професійна підготовка

60

2

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського

виробництва, категорії А1

Професійно-технічне навчання

15

3

7241

 

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Первинна професійна підготовка

60

4

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Професійно-технічне навчання

15

5

5122

5123

Кухар

Офіціант

Первинна професійна підготовка

30

6

5122

Кухар

Професійно-технічне навчання

15

7

7436

7433

Швачка

Кравець

Первинна професійна підготовка

60

8

7433

Кравець

Перепідготовка, підвищення кваліфікації

30

9

5122

Кухар

Первинна професійна підготовка

30

10

7436

Швачка

Професійно-технічне навчання

30

11

5123

Офіціант

Професійно-технічне навчання, перепідготовка

15

 • вимоги щодо освітнього рівня вступників: до ліцею приймаються особи, які мають базову загальну середню освіту та повну середню освіту.

 

Планові обсяги прийому:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія «А1», «А2»;

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

8322 Водій автотранспортних засобів, категорії «С».

План прийому з даної професії – 25 осіб, термін навчання 3 роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – рівень кваліфікації 3-й розряд;

7241 Електрослюсар ( слюсар) черговий та з ремонту устаткування – рівень кваліфікації 3 розряд.

План прийому – 25 осіб, термін навчання 3 роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

 

5123 Офіціант – рівень кваліфікації 3-й розряд;

5122 Кухар – рівень кваліфікації 4-й розряд.

План прийому - 25 осіб, термін навчання 3 роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

 

7436 Швачка – рівень кваліфікації 3-й розряд;

7433 Кравець – рівень кваліфікації 3-й розряд.

План прийому – 30 осіб, термін навчання 3 роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 14 - 17років.

Стать: чоловіча, жіноча.

 

за рахунок фізичних і юридичних осіб:

5122 Кухар – рівень кваліфікації 4-й розряд.

План прийому - 20 осіб, термін навчання 1,4 роки.

Вік: на навчання приймаються учні віком 17-19 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

 

Форма навчання - денна.

Для навчання в ліцей зараховуються юнаки та дівчата, які мають медичну довідку, яка дозволяє за станом здоров’я набувати певну професію.

Прийом до професійного ліцею в групи проводиться на основі конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтва про освіту та усних співбесід з абітурієнтами. На навчання до ліцею зараховуються вступники, які набрали вищий конкурсний бал. Якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, пріоритет надається абітурієнтам, що користуються пільгами.

Особи, не згодні з результатами вступних випробувань, можуть оскаржити їх звернувшись в приймальну комісію не пізніше за 3 дні після оголошення результатів конкурсного відбору. Прийом документів від вступників на навчання до ліцею проводиться з 28.05.18 по 15.08. 2018 року.

Після зарахування на навчання всі іногородні учні забезпечуються гуртожитком. В ліцеї функціонує гуртожиток для учнів з кількістю місць для проживання - 450.

Першочергово здійснюється поселення в гуртожиток ліцею учнів пільгових категорій (діти-сироти, діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей тощо).

 

3. Документи для вступу:

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності)

Усі ксерокопії завіряються у встановленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку занять .

 

4. Умови прийому:

4.1. Прийом до ДНЗ «Малинський професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтва про освіту та усних співбесід.

4.2. Вступні усні співбесіди по професіям проводяться:

 • тракторист-машиніст с/г виробництва; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів - 21.08.18р;
 • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 22.08.18 р;
 • швачка; кравець - 23.08.17 р;
 • офіціант; кухар - 20.08.17 р;
 • кухар - 23.08.17р.

4.3. Зарахування осіб здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні усні співбесіди у зазначений за розкладом час (за окремим графіком), або отримали незадовільні результати до навчання не допускаються.

 

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до ДНЗ «Малинський ПЛ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Приймальна комісія не пізніше ніж за 5 днів після закінчення вступних усних співбесід оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею.

5.4. Особи, які не згодні з результатами вступних співбесід, у триденний термін після їх оголошення подають відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Малинський ПЛ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Після вступних усних співбесід зарахування до ліцею може супроводжуватися укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10-ти днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5-ти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань випускників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Малинський професійний ліцей» здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

 

Правила прийому до ДНЗ «Малинський ПЛ»

затверджені наказом по ліцею № 9 від 12.01.2018 р.

 

 

 

Обговорено та прийнято

педагогічною радою ДНЗ «Малинський ПЛ»

протокол №1 від 11.01.2018 р.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень