A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Малинський професійний ліцей"

Орієнтовний план

Орієнтовний план роботи робочих моніторингових груп з проведення комплексного вивчення й

самооцінювання якості освітньої діяльності ліцею

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма 

                                                  1 засідання (20.11.2021)

 

1

Затвердження членів робочої групи з питань організації, вивчення та проведення комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності у 2021–2022 н.р.

До 20.11.2021

Директор  

Наказ, орієнтовний план заходів

2

Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямами

 

Заступники з НВР, НВихР, старший майстер, методисти, голови МК, завідувач господарством

Методичні рекомендації з питань формування
внутрішньої системи забезпечення
якості освіти у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти, МОНУ від 06.05.2021р., №509

                                                             Робота між засіданням

 

4

Підготувати опитувальні анкети, узгодження їх змісту

До 08.12.2021

Члени робочих груп

Анкети

                                                   2 засідання (08.12.2021)

 

5

Провести навчання з членами робочих груп щодо визначення та аналізу відповідного компонента системи забезпечення якості

  

Заступник з НВР, НВихР, методисти 

 

6

Затвердити форми спостереження за освітнім середовищем

 

Заступник з НВР, завідувач господарством

Орієнтовний план заходів

7

Опрацювати та затвердити форми вивчення педагогічної діяльності

 

Заступник з НВР, НВихР, методисти

План вивчення педагогічної діяльності

8

Про проведення проміжного опитування серед учасників освітнього процесу

 

Члени робочих груп

Інструментарій 

Проведення комплексного вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності ліцею

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

 

Методи збору інформації

1

Підготувати  інструментарій та провести оцінювання і самооцінювання  за напрямками:

1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

- Критерій 1.1.1. Будівлі, споруди, приміщення і територія є безпечними та комфортними для навчання та праці. 

- Критерій 1.1.2. Ліцей забезпечений навчальними приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми (освітніх програм)

 

 

Грудень

 

Січень

Члени робочої групи

з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

 


Спостереження опитування

2

- Критерій 1.1.3. Здобувачі освіти та працівники ліцею обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

- Критерій 1.1.4. Працівники та здобувачі освіти обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками або раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів

- Критерій 1.1.5. У ліцеї створені умови для харчування здобувачів освіти і працівників

 листопад

 

   лютий

 

 

квітень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею


Вивчення документації, спостереження, опитування

3

- Критерій 1.1.6. У ліцеї створені умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

- Критерій 1.1.7. У ліцеї застосовуються підходи для адаптації та інтеграції
здобувачів освіти до освітнього процесу,  професійної адаптації працівників

листопад

квітень

травень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

Вивчення документації спостереження опитування

4

- Критерій 1.1.8. У ліцеї створені умови для медичного обслуговування здобувачів освіти та працівників

вересень

березень

червень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

Вивчення документації спостереження опитування

5

Виконання вимоги 1.2. Забезпечення безпечних  і нешкідливих умов навчання та праці (на підприємствах під час виробничої практики)

Критерій 1.2.1. На час виробничого навчання і виробничої практики  здобувачі освіти забезпечуються робочими місцями, безпечними і нешкідливими умовами праці відповідно до освітньої програми (освітніх програм) та угод

Критерій 1.2.2. Під час проходження виробничого  навчання і виробничої практики праця здобувачів освіти не використовується для цілей, не передбачених освітньою програмою (освітніми програмами)

січень

червень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею


 


 

 Спостереження опитування

6

Виконання вимоги 1.3.  Забезпечення безпечних і нешкідливих умов проживання у гуртожитку

Критерій 1.3.1. У гуртожитку забезпечені необхідні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, побуту, виховної роботи, фізичної культури здобувачів

вересень  січень  червень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

 

Вивчення документації спостереження опитування

7

Виконання вимоги 1.4.   Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації:

Критерій 1.4.1.  Ліцей планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу

Критерій 1.4.2. Правила внутрішнього розпорядку ліцею забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини та громадянина

Критерій 1.4.3. Керівник та заступники керівника ліцею, педпрацівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

вересень

січень  червень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

Вивчення документації спостереження опитування

8

Виконання вимоги 1.5. Формування  розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору:

Критерій 1.5.1. Приміщення та територія ліцею облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

 

Критерій 1.5.2. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння професійними компетентностями та наскрізними вміннями ведення здорового способу життя

 

Критерій 1.5.3. У ліцеї створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека/інформаційно-ресурсний центр тощо)

 

Критерій 1.5.4. Ліцей планує та реалізує заходи щодо залучення здобувачів освіти та педпрацівників до позаурочної діяльності

 

 

вересень           

лютий

 червень

 

 

вересень           

лютий

 червень

 

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

 
Вивчення документації спостереження опитування

9

Виконання вимоги 1.6. Забезпечення дистанційного навчання (у разі потреби).

Критерій 1.6.1. Ліцей спроможний організувати, запровадити та здійснити ефективне дистанційне навчання (у разі потреби)

жовтень

червень

Члени робочої групи                                                     з вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

Вивчення документації, спостереження опитування

10

2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

Виконання вимоги 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

 

Критерій 2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

 

Критерій 2.1.2. Система оцінювання в  ліцеї сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.

 

Критерій 2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним

Протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Вивчення документації спостереження опитування

11

Виконання вимоги 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування навчальних досягнень кожного здобувача освіти

Критерій 2.2.1. У ліцеї освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

Критерій 2.2.2. У ліцеї впроваджується  формувальне оцінювання 

грудень

червень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

 

Вивчення документації спостереження опитування

12

Виконання вимоги 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

Критерій 2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.

Критерій 2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання  здобувачів освіти

 

грудень

лютий

травень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

 

Вивчення документації спостереження опитування

13

Виконання вимоги 2.4. Академічна доброчесність здобувачів освіти

Критерій 2.4.1. Здобувачі освіти під час освітнього процесу дотримуються академічної доброчесності

 

грудень

червень 

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

 

 Опитування

14

3. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Виконання вимоги 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування професійних і  ключових  компетентностей здобувачів освіти

 

Критерій 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

 

Критерій 3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування (досягнення) загальнопрофесійних, ключових, професійних компетентностей

 

Критерій 3.1.3.  Педпрацівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)

 

Критерій 3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують електронні освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, методичні рекомендації, вебсайти, блоги тощо)

 

Критерій 3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

Критерій 3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі
 

 

вересень                жовтень -   червень 

протягом року

               протягом року

 

                  протягом року

 

протягом року                             

Члени робочої групи з вивчення та     самооцінювання педагогічної діяльності 

 

 

 

Вивчення документації спостереження опитування

15

Виконання вимоги 3.2. Постійне підвищення професійного рівня, педагогічної та фахової майстерності педагогічних працівників

Критерій 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації

Критерій 3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти

 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання педагогічної діяльності

 

Вивчення документації спостереження опитування

16

Виконання вимоги 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками (особами, які їх замінюють), працівниками ліцею

Критерій 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

Критерій 3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками (особами, які їх замінюють) здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок

Критерій 3.3.3. У ліцеї існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та

 самооцінювання педагогічної діяльності

 Спостереження опитування

17

Виконання вимоги 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності


Критерій 3.4.1. Педпрацівники під час провадження педагогічної діяльності дотримуються академічної доброчесності

Критерій 3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти 

                         

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання педагогічної діяльності

 

Спостереження опитування

18

Виконання вимоги 3.5.   Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ліцею


Критерій 3.5.1. Педагогічні працівники отримують від адміністрації ліцею інформацію про критерії, правила та процедуру оцінювання їх педагогічної діяльності 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та  самооцінювання педагогічної діяльності

Вивчення документації спостереження опитування

19

4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЛІЦЕЮ:
Виконання вимоги 4.1. Організаційно-правові засади діяльності ліцею
Критерій 4.1.1. У ліцеї наявні установчі, реєстраційні та дозвільні документи, що відповідають вимогам нормативних документів.

Критерій 4.1.2. У ліцеї наявні організаційні та розпорядчі документи що відповідають вимогам нормативних документів.

 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та  самооцінювання управлінських процесів

 

 

Вивчення документації спостереження опитування

20

Виконання вимоги 4.2. Формування контингенту здобувачів освіти
Критерій 4.2.1. Прийом на навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до правил прийому в межах затвердженого  державного/регіонального замовлення та згідно з укладеними угодами з юридичними і фізичними особами

Критерій 4.2.2. Чисельність здобувачів освіти відповідає  ліцензійному обсягу ліцею

Критерій 4.2.3. У ліцеї здійснюється професійно-орієнтаційна робота  (заходи щодо професійної орієнтації населення на підготовку та отримання робітничої професії у закладі освіти, проведення консультацій з питань організації професійного відбору, допрофесійної підготовки та прийому громадян на навчання)

вересень            жовтень

лютий                 березень

червень 

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів

Вивчення документації спостереження опитування

21

Виконання вимоги 4.3. Наявність стратегії, програми розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

Критерій 4.3.1. У ліцеї затверджено стратегію та/або програму його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

Критерій 4.3.2. У ліцеї річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії та програми його розвитку

Критерій 4.3.3. У ліцеї здійснюється самооцінювання якості освітньої
діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

Критерій 4.3.4. Адміністрація ліцею планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання

вересень

січень

червень  

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів
 

Вивчення документації спостереження опитування

22

Виконання вимоги 4.4. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Критерій 4.4.1. Керівництво ліцею сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує  конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних та інших працівників ліцею та взаємну довіру

Критерій 4.4.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів

 

Вивчення документації спостереження опитування

23

Виконання вимоги 4.5. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Критерій 4.5.1. Керівник ліцею формує штат ліцею, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми (освітніх програм)

Критерій 4.5.2. Керівництво ліцею мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

Критерій 4.5.3. Керівництво ліцею сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

 

 

серпень 

 

 

 

протягом року

 

 

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів 

Вивчення документації опитування

24

Виконання вимоги 4.6. Організація освітнього процесу на засадах людино-центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії ліцею з місцевою громадою

Критерій 4.6.1. У ліцеї створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу


Критерій 4.6.2. Управлінські рішення ухвалюються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу


Критерій 4.6.3. Керівництво  ліцею створює умови для розвитку учнівського самоврядування

Критерій 4.6.4. Керівництво ДНЗ «Малинський професійний ліцей»  сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади

Критерій 4.6.5. Режим роботи ліцею та розклад занять враховують вимоги освітньої програми (освітніх програм), вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам

Критерій 4.6.6. У ліцеї створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти


протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів 

Вивчення документації спостереження опитування

25

Виконання вимоги 4.7. Організація освітнього процесу на основі конструктивної співпраці з роботодавцями (представниками роботодавців)

Критерій 4.7.1. У ліцеї створюються необхідні умови для проведення професійно-практичної підготовки здобувачів освіти (у тому числі в умовах виробництва з використанням дуальної форми здобуття освіти)

 

 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів


Вивчення документації спостереження опитування

26

Виконання вимоги 4.8. Результативність (якість) освітньої діяльності

Критерій 4.8.1. Результати поточного, тематичного, проміжного та вихідного контролю навчальних досягнень здобувачів освіти відповідають фактичному рівню

 

Критерій 4.8.2. У ліцеї кваліфікаційна атестація проводиться у формі державних кваліфікаційних атестацій або кваліфікаційних атестацій

 

Критерій 4.8.3. Ліцей сприяє працевлаштуванню випускників, що здобували освіту за державним/регіональним замовленням

щомісяця

червень

 

січень - червень

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесівВивчення документації спостереження опитування

27

Виконання вимоги 4.9. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Критерій 4.9.1. Ліцей впроваджує політику академічної доброчесності та сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Виконання вимоги 4.10. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

Критерій 4.10.1. Адміністрація ліцею дотримується встановлених вимог щодо правил і процедур оцінювання їх діяльності

Виконання вимоги 4.11. Стипендіальне забезпечення та соціальний захист здобувачів освіти

Критерій 4.11.1. Здобувачі освіти на період навчання забезпечуються гуртожитком, стипендіями

 

Критерій 4.11.2. У ліцеї організовано соціальний/особливий захист здобувачів освіти

                        

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів


 

 


 

Вивчення документації спостереження опитування

28

Виконання вимоги 4.12. Раціональність та ефективність використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази

 

Критерій 4.12.1. У ліцеї організовано надання платних освітніх та інших послуг

 

Критерій 4.12.2. Ліцей співпрацює з роботодавцями (представниками  роботодавців), їх організаціями та об’єднаннями, громадськими організаціями та об’єднаннями, іншими фізичними та юридичними особами з метою залучення фінансових, інших ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку

 

Критерій 4.12.3. Професійно-практична підготовка здобувачів освіти здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, що реалізується згідно із законодавством України

 

 

 

 

протягом року

Члени робочої групи з вивчення та самооцінювання управлінських процесів

Вивчення документації спостереження опитування

         

                                                        3 засідання (січень)

 

1

Про проведення опитування серед педагогічних працівників

За окремим планом відповідно до інструментарію 

Члени робочих груп

Узагальнені довідки

                                                       4 засідання (червень)

 

1

Про підготовку звіту за результатами самооцінювання за напрямами

До 30.06.2022

Голови робочих груп,

методисти

Алгоритм

2

Про узагальнення результатів самооцінювання та визначення рівня освітньої діяльності ліцею

До 15.06.2022

Голови робочих груп, методисти

Звіт 

3

Про визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності ліцею

  

Педагогічний колектив

Педагогічна рада

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень